TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Văn bản mới trong tháng 1
01/2018/TT-BYT   -   Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Ban hành : 18/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/TT-BNNPTNT   -   Thông tư Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Ban hành : 16/01/2018   - Tải file word toàn văn

08/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ban hành : 15/01/2018   - Tải file word toàn văn

02/2018/TT-BGTVT   -   Thông tư quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh....
Ban hành : 09/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/TT-BNV   -   Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành : 08/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/TT-BXD   -   Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
Ban hành : 05/01/2018   - Tải file word toàn văn

05/2018/NĐ-CP   -   Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Ban hành : 05/01/2018   - Tải file word toàn văn

06/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Ban hành : 05/01/2018   - Tải file word toàn văn

02/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam
Ban hành : 04/01/2018   - Tải file word toàn văn

04/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Ban hành : 04/01/2018   - Tải file word toàn văn

03/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
Ban hành : 04/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/NĐ-CP   -   Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Ban hành : 03/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/TT-BGTVT   -   Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Ban hành : 03/01/2018   - Tải file word toàn văn

02/2018/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng
Ban hành : 02/01/2018   - Tải file word toàn văn

© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00302526 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn