TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Văn bản mới trong tháng 11
126/2017/NĐ-CP   -   Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
Ban hành : 16/11/2017   - Tải file word toàn văn

125/2017/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Ban hành : 16/11/2017   - Tải file word toàn văn

127/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng
Ban hành : 16/11/2017   - Tải file word toàn văn

128/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
Ban hành : 16/11/2017   - Tải file word toàn văn

04/2017/TT-BKHĐT   -   Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Ban hành : 15/11/2017   - Tải file word toàn văn

124/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Ban hành : 15/11/2017   - Tải file word toàn văn

123/2017/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ban hành : 14/11/2017   - Tải file word toàn văn

122/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ban hành : 13/11/2017   - Tải file word toàn văn

120/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Ban hành : 06/11/2017   - Tải file word toàn văn

121/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Ban hành : 06/11/2017   - Tải file word toàn văn

119/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ban hành : 01/11/2017   - Tải file word toàn văn

© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00072184 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn