TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Văn bản mới trong tháng 5
61/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
Ban hành : 16/05/2017   - Tải file word toàn văn

60/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ban hành : 15/05/2017   - Tải file word toàn văn

55/2017/NĐ-CP   -   Nghị định Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra
Ban hành : 09/05/2017   - Tải file word toàn văn

56/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Ban hành : 09/05/2017   - Tải file word toàn văn

57/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ban hành : 09/05/2017   - Tải file word toàn văn

14/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Ban hành : 08/05/2017   - Tải file word toàn văn

53/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
Ban hành : 08/05/2017   - Tải file word toàn văn

54/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
Ban hành : 08/05/2017   -

04/2017/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết hướng dẫn một số quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án
Ban hành : 05/05/2017   - Tải file word toàn văn

© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00298084 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn