• Không tìm thấy văn bản
 • Tên văn bản : Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
  Loại văn bản : Nghị định
  Số hiệu : 26/2019/NĐ-CP
  Ngày ban hành : 08/03/2019
  Cơ quan ban hành : Chính phủ,
  Người ký : Nguyễn Xuân Phúc,
  Ngày hiệu lực : 25/04/2019
  Văn bản liên quan : 0    Đóng