NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Sau khi nghe báo caó của Hội đồng Chính phủ về sự cần thiết hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An, hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang

QUYẾT NGHỊ:

 

Phê chuẩn việc:

- Hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là thành phố Hải Phòng;

- Hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là tỉnh Hà Bắc.

Quốc hội giao cho Hội đồng Chính phủ tiến hành những công tác cần thiết để thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962.

 

 

 

Tên văn bản : Nghị Quyết về việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An, hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang
Loại văn bản : Nghị quyết
Số hiệu : Không số
Ngày ban hành : 27/10/1962
Cơ quan ban hành : Quốc hội,
Người ký : Xuân Thuỷ,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng