TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
01/2016/TT-BTTTT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
Ban hành : 25/01/2016   - Tải file word toàn văn

07/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ban hành : 25/01/2016   - Tải file word toàn văn

08/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân
Ban hành : 25/01/2016   - Tải file word toàn văn

01/2016/TT-CA   -   Thông tư quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Ban hành : 21/01/2016   - Tải file word toàn văn

01/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Ban hành : 19/01/2016   - Tải file word toàn văn

11/2016/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Ban hành : 19/01/2016   - Tải file word toàn văn

06/2016/NĐ-CP   -   Nghị định Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Ban hành : 18/01/2016   - Tải file word toàn văn

1134/2016/UBTVQH13   -   Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung
Ban hành : 18/01/2016   - Tải file word toàn văn

1132/NQ-UBTVQH13   -   Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban hành : 16/01/2016   - Tải file word toàn văn

06/2016/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Ban hành : 14/01/2016   - Tải file word toàn văn

1130/2016/UBTVQH13   -   Nghị quyết về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ban hành : 14/01/2016   - Tải file word toàn văn

01/2016/TT-BNV   -   Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành : 13/01/2016   - Tải file word toàn văn

05/2016/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Ban hành : 13/01/2016   - Tải file word toàn văn

05/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Ban hành : 11/01/2016   - Tải file word toàn văn

02/2016/TT-BQP   -   Thông tư quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ
Ban hành : 08/01/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01131664 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn