TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
65/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Ban hành : 18/07/2019   - Tải file word toàn văn

64/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Ban hành : 16/07/2019   - Tải file word toàn văn

62/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Ban hành : 11/07/2019   - Tải file word toàn văn

63/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Ban hành : 11/07/2019   - Tải file word toàn văn

61/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Ban hành : 10/07/2019   - Tải file word toàn văn

60/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Ban hành : 05/07/2019   - Tải file word toàn văn

58/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ban hành : 01/07/2019   - Tải file word toàn văn

59/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Ban hành : 01/07/2019   - Tải file word toàn văn

57/2019/NĐ-CP   -   Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022
Ban hành : 26/06/2019   -

55/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ban hành : 24/06/2019   - Tải file word toàn văn

56/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Ban hành : 24/06/2019   - Tải file word toàn văn

54/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
Ban hành : 19/06/2019   - Tải file word toàn văn

53/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
Ban hành : 17/06/2019   - Tải file word toàn văn

52/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá
Ban hành : 14/06/2019   - Tải file word toàn văn

41/2019/QH14   -   Luật Thi hành án hình sự
Ban hành : 14/06/2019   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00027811 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn