TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
12/2019/NĐ-CP   -   Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

13/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

14/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

16/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

18/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

17/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

15/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

10/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Ban hành : 30/01/2019   - Tải file word toàn văn

11/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành : 30/01/2019   - Tải file word toàn văn

09/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Ban hành : 24/01/2019   - Tải file word toàn văn

07/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
Ban hành : 23/01/2019   - Tải file word toàn văn

08/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Ban hành : 23/01/2019   - Tải file word toàn văn

05/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về kiểm toán nội bộ
Ban hành : 22/01/2019   - Tải file word toàn văn

06/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Ban hành : 22/01/2019   -

04/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Ban hành : 11/01/2019   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00015047 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn