TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
97/2015/QH13   -   Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Ban hành : 26/06/2015   - Tải file word toàn văn

96/2015/QH13   -   Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự
Ban hành : 26/06/2015   - Tải file word toàn văn

95/2015/QH13   -   Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Ban hành : 26/06/2015   - Tải file word toàn văn

85/2015/QH13   -   Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ban hành : 25/06/2015   - Tải file word toàn văn

83/2015/QH13   -   Luật ngân sách nhà nước
Ban hành : 25/06/2015   - Tải file word toàn văn

94/2015/QH13   -   Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Ban hành : 25/06/2015   - Tải file word toàn văn

82/2015/QH13   -   Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Ban hành : 25/06/2015   - Tải file word toàn văn

84/2015/QH13   -   Luật an toàn, vệ sinh lao động
Ban hành : 25/06/2015   - Tải file word toàn văn

81/2015/QH13   -   Luật Kiểm toán nhà nước
Ban hành : 24/06/2015   - Tải file word toàn văn

80/2015/QH13   -   Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành : 22/06/2015   - Tải file word toàn văn

93/2015/QH13   -   Nghị quyết về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
Ban hành : 22/06/2015   - Tải file word toàn văn

76/2015/QH13   -   Luật tổ chức Chính phủ
Ban hành : 19/06/2015   - Tải file word toàn văn

77/2015/QH13   -   Luật tổ chức chính quyền địa phương
Ban hành : 19/06/2015   - Tải file word toàn văn

79/2015/QH13   -   Luật thú y
Ban hành : 19/06/2015   - Tải file word toàn văn

78/2015/QH13   -   Luật nghĩa vụ quân sự
Ban hành : 19/06/2015   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
08928599 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn