TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
75/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Ban hành : 26/09/2019   - Tải file word toàn văn

74/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
Ban hành : 23/09/2019   - Tải file word toàn văn

73/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ban hành : 05/09/2019   - Tải file word toàn văn

71/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Ban hành : 30/08/2019   - Tải file word toàn văn

13/2019/TT-BGDĐT   -   Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành : 30/08/2019   - Tải file word toàn văn

72/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Ban hành : 30/08/2019   - Tải file word toàn văn

15/2019/TT-BCT   -   Thông tư sửa đổi khoản 1 và khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Ban hành : 26/08/2019   - Tải file word toàn văn

70/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Ban hành : 23/08/2019   - Tải file word toàn văn

26/2019/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
Ban hành : 15/08/2019   - Tải file word toàn văn

69/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao
Ban hành : 15/08/2019   - Tải file word toàn văn

68/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ban hành : 14/08/2019   - Tải file word toàn văn

25/2019/QĐ-TTg   -   Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Ban hành : 13/08/2019   - Tải file word toàn văn

10/2019/TT-BGDĐT   -   Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Ban hành : 09/08/2019   - Tải file word toàn văn

67/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Ban hành : 31/07/2019   - Tải file word toàn văn

13/2019/TT-BCT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
Ban hành : 31/07/2019   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00090328 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn