TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
72/2024/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội
Ban hành : 30/06/2024   - Tải file word toàn văn

73/2024/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ban hành : 30/06/2024   - Tải file word toàn văn

75/2024/NĐ-CP   -   Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Ban hành : 30/06/2024   - Tải file word toàn văn

74/2024/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ban hành : 30/06/2024   - Tải file word toàn văn

142/2024/QH15   -   Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Ban hành : 29/06/2024   - Tải file word toàn văn

42/2024/QH15   -   Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ban hành : 29/06/2024   - Tải file word toàn văn

43/2024/QH15   -   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15
Ban hành : 29/06/2024   - Tải file word toàn văn

41/2024/QH15   -   Luật Bảo hiểm xã hội
Ban hành : 29/06/2024   - Tải file word toàn văn

141/2024/QH15   -   Nghị quyết Về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Ban hành : 29/06/2024   - Tải file word toàn văn

140/2024/QH15   -   Nghị quyết Về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về...
Ban hành : 29/06/2024   - Tải file word toàn văn

138/2024/QH15   -   Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)
Ban hành : 28/06/2024   - Tải file word toàn văn

40/2024/QH15   -   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ
Ban hành : 28/06/2024   - Tải file word toàn văn

39/2024/QH15   -   Luật Thủ đô
Ban hành : 28/06/2024   - Tải file word toàn văn

71/2024/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định về giá đất
Ban hành : 27/06/2024   - Tải file word toàn văn

35/2024/QH15   -   Luật Đường bộ
Ban hành : 27/06/2024   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01429838 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn