TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
19/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ban hành : 06/05/2016   - Tải file word toàn văn

31/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Ban hành : 06/05/2016   - Tải file word toàn văn

17/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành : 05/05/2016   - Tải file word toàn văn

16/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
Ban hành : 29/04/2016   - Tải file word toàn văn

30/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Ban hành : 28/04/2016   - Tải file word toàn văn

29/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
Ban hành : 21/04/2016   - Tải file word toàn văn

28/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Ban hành : 20/04/2016   - Tải file word toàn văn

143/2016/QH13   -   Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước
Ban hành : 12/04/2016   - Tải file word toàn văn

142/2016/QH13   -   Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020
Ban hành : 12/04/2016   - Tải file word toàn văn

61/2016/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn thu, nộp và quản lý Khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Ban hành : 11/04/2016   - Tải file word toàn văn

135/2016/QH13   -   Nghị quyết về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Ban hành : 09/04/2016   - Tải file word toàn văn

134/2016/QH13   -   Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia
Ban hành : 09/04/2016   - Tải file word toàn văn

108/2016/QH13   -   Luật điều ước quốc tế
Ban hành : 09/04/2016   - Tải file word toàn văn

25/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Ban hành : 06/04/2016   - Tải file word toàn văn

26/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Ban hành : 06/04/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01243159 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn