TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
38/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
Ban hành : 01/07/2014   - Tải file word toàn văn

65/2014/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Ban hành : 01/07/2014   - Tải file word toàn văn

84/2014/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Ban hành : 27/06/2014   - Tải file word toàn văn

20/2014/TT-BNNPTNT   -   Thông tư quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Ban hành : 26/06/2014   - Tải file word toàn văn

63/2014/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ban hành : 26/06/2014   - Tải file word toàn văn

23/2014/TT-BGTVT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 quy định...
Ban hành : 26/06/2014   - Tải file word toàn văn

64/2014/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Ban hành : 26/06/2014   - Tải file word toàn văn

62/2014/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Ban hành : 25/06/2014   - Tải file word toàn văn

82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH   -   Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam
Ban hành : 25/06/2014   - Tải file word toàn văn

81/2014/TT-BTC   -   Thông tư quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh chính phủ
Ban hành : 24/06/2014   - Tải file word toàn văn

56/2014/QH13   -   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam
Ban hành : 24/06/2014   - Tải file word toàn văn

74/2014/QH13   -   Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015
Ban hành : 24/06/2014   - Tải file word toàn văn

75/2014/QH13   -   Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
Ban hành : 24/06/2014   - Tải file word toàn văn

76/2014/QH13   -   Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
Ban hành : 24/06/2014   - Tải file word toàn văn

04/2014/TT-BNV   -   Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
Ban hành : 23/06/2014   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
04926715 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn