TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
15/2016/TT-BCT   -   Thông tư hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
Ban hành : 10/08/2016   - Tải file word toàn văn

126/2016/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
Ban hành : 09/08/2016   - Tải file word toàn văn

127/2016/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
Ban hành : 09/08/2016   - Tải file word toàn văn

32/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
Ban hành : 08/08/2016   - Tải file word toàn văn

14/2016/TT-BCT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc...
Ban hành : 05/08/2016   - Tải file word toàn văn

31/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng
Ban hành : 05/08/2016   - Tải file word toàn văn

125/2016/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
Ban hành : 05/08/2016   - Tải file word toàn văn

29/2016/TT-BNNPTNT   -   Thông tư quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn
Ban hành : 05/08/2016   - Tải file word toàn văn

124/2016/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Ban hành : 03/08/2016   - Tải file word toàn văn

22/2016/QH14   -   Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Ban hành : 29/07/2016   - Tải file word toàn văn

25/2016/TT-NHNN   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
Ban hành : 29/07/2016   - Tải file word toàn văn

28/2016/TT-BNNPTNT   -   Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
Ban hành : 27/07/2016   - Tải file word toàn văn

18/2016/TT-BTNMT   -   Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
Ban hành : 25/07/2016   - Tải file word toàn văn

118/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
Ban hành : 22/07/2016   - Tải file word toàn văn

10/2016/TT-BTP   -   Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
Ban hành : 22/07/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01625576 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn