TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
153/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Ban hành : 31/12/2020   - Tải file word toàn văn

156/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Ban hành : 31/12/2020   - Tải file word toàn văn

157/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
Ban hành : 31/12/2020   - Tải file word toàn văn

158/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Ban hành : 31/12/2020   - Tải file word toàn văn

151/2020/NĐ-CP   -   Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Ban hành : 30/12/2020   - Tải file word toàn văn

152/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ban hành : 30/12/2020   - Tải file word toàn văn

150/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Ban hành : 25/12/2020   - Tải file word toàn văn

146/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ban hành : 18/12/2020   - Tải file word toàn văn

147/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương
Ban hành : 18/12/2020   - Tải file word toàn văn

148/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ban hành : 18/12/2020   - Tải file word toàn văn

144/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Ban hành : 14/12/2020   - Tải file word toàn văn

145/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
Ban hành : 14/12/2020   - Tải file word toàn văn

143/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về ...
Ban hành : 10/12/2020   - Tải file word toàn văn

142/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Ban hành : 09/12/2020   - Tải file word toàn văn

141/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ban hành : 08/12/2020   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00747796 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn