TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
53/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ban hành : 05/05/2020   - Tải file word toàn văn

52/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
Ban hành : 27/04/2020   - Tải file word toàn văn

51/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
Ban hành : 21/04/2020   - Tải file word toàn văn

50/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Ban hành : 20/04/2020   - Tải file word toàn văn

49/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Ban hành : 17/04/2020   - Tải file word toàn văn

48/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn
Ban hành : 15/04/2020   - Tải file word toàn văn

46/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan
Ban hành : 09/04/2020   - Tải file word toàn văn

47/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Ban hành : 09/04/2020   - Tải file word toàn văn

14/2020/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Ban hành : 08/04/2020   - Tải file word toàn văn

41/2020/NĐ-CP   -   Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Ban hành : 08/04/2020   - Tải file word toàn văn

02/2020/TT-BTP   -   Thông tư ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch
Ban hành : 08/04/2020   - Tải file word toàn văn

43/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
Ban hành : 08/04/2020   - Tải file word toàn văn

42/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
Ban hành : 08/04/2020   - Tải file word toàn văn

44/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Ban hành : 08/04/2020   - Tải file word toàn văn

45/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ban hành : 08/04/2020   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00402051 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn