TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
83/2018/NĐ-CP   -   Nghị định về khuyến nông
Ban hành : 24/05/2018   - Tải file word toàn văn

81/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Ban hành : 22/05/2018   - Tải file word toàn văn

82/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Ban hành : 22/05/2018   - Tải file word toàn văn

80/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 quy định về...
Ban hành : 17/05/2018   - Tải file word toàn văn

77/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Ban hành : 16/05/2018   - Tải file word toàn văn

78/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Ban hành : 16/05/2018   - Tải file word toàn văn

79/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ban hành : 16/05/2018   - Tải file word toàn văn

68/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ban hành : 15/05/2018   - Tải file word toàn văn

69/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ban hành : 15/05/2018   - Tải file word toàn văn

70/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Ban hành : 15/05/2018   - Tải file word toàn văn

71/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
Ban hành : 15/05/2018   - Tải file word toàn văn

76/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Ban hành : 15/05/2018   - Tải file word toàn văn

75/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu
Ban hành : 15/05/2018   - Tải file word toàn văn

74/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ban hành : 15/05/2018   - Tải file word toàn văn

73/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Ban hành : 15/05/2018   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00119791 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn