TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
23/2016/TT-BCT   -   Thông tư bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Ban hành : 12/10/2016   - Tải file word toàn văn

41/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ban hành : 10/10/2016   - Tải file word toàn văn

141/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Ban hành : 10/10/2016   - Tải file word toàn văn

88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN   -   Nghị quyết phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Ban hành : 07/10/2016   - Tải file word toàn văn

28/2016/TT-BTNMT   -   Thông tư quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Ban hành : 06/10/2016   - Tải file word toàn văn

28/2016/TT-NHNN   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Ban hành : 05/10/2016   - Tải file word toàn văn

139/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về lệ phí môn bài
Ban hành : 04/10/2016   - Tải file word toàn văn

22/2016/TT-BCT   -   Thông tư thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
Ban hành : 03/10/2016   - Tải file word toàn văn

138/2016/NĐ-CP   -   Nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
Ban hành : 01/10/2016   - Tải file word toàn văn

13/2016/TT-BKHĐT   -   Thông tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Ban hành : 29/09/2016   - Tải file word toàn văn

36/2016/TT-BYT   -   Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong, tâm thần của Nhà nước
Ban hành : 29/09/2016   - Tải file word toàn văn

14/2016/TT-BKHĐT   -   Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
Ban hành : 29/09/2016   -

15/2016/TT-BKHĐT   -   Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Ban hành : 29/09/2016   -

27/2016/TT-NHNN   -   Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ban hành : 28/09/2016   - Tải file word toàn văn

35/2016/TT-BYT   -   Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Ban hành : 28/09/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01775162 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn