TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
28/2018/QH14   -   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Ban hành : 15/06/2018   - Tải file word toàn văn

63/2018/QH14   -   Nghị quyết Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Ban hành : 15/06/2018   - Tải file word toàn văn

60/2018/QH14   -   Nghị quyết Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Ban hành : 15/06/2018   - Tải file word toàn văn

26/2018/QH14   -   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Ban hành : 14/06/2018   - Tải file word toàn văn

27/2018/QH14   -   Luật Đo đạc và bản đồ
Ban hành : 14/06/2018   - Tải file word toàn văn

23/2018/QH14   -   Luật Cạnh tranh
Ban hành : 12/06/2018   - Tải file word toàn văn

59/2018/QH14   -   Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
Ban hành : 12/06/2018   - Tải file word toàn văn

24/2018/QH14   -   Luật An ninh mạng
Ban hành : 12/06/2018   - Tải file word toàn văn

25/2018/QH14   -   Luật Tố cáo
Ban hành : 12/06/2018   - Tải file word toàn văn

22/2018/QH14   -   Luật Quốc phòng
Ban hành : 08/06/2018   - Tải file word toàn văn

57/2018/QH14   -   Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
Ban hành : 08/06/2018   - Tải file word toàn văn

83/2018/NĐ-CP   -   Nghị định về khuyến nông
Ban hành : 24/05/2018   - Tải file word toàn văn

81/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Ban hành : 22/05/2018   - Tải file word toàn văn

82/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Ban hành : 22/05/2018   - Tải file word toàn văn

80/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 quy định về...
Ban hành : 17/05/2018   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00161683 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn