TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
29/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Ban hành : 05/07/2016   - Tải file word toàn văn

26/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

58/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

57/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

60/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

63/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

65/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

67/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

69/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

72/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

71/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

70/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

68/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

66/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

64/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01451869 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn