TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
39/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ban hành : 10/05/2019   - Tải file word toàn văn

38/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ban hành : 09/05/2019   - Tải file word toàn văn

37/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Ban hành : 07/05/2019   - Tải file word toàn văn

36/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Ban hành : 29/04/2019   - Tải file word toàn văn

35/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
Ban hành : 25/04/2019   - Tải file word toàn văn

34/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Ban hành : 24/04/2019   - Tải file word toàn văn

33/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ban hành : 23/04/2019   - Tải file word toàn văn

31/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Ban hành : 10/04/2019   - Tải file word toàn văn

32/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Ban hành : 10/04/2019   - Tải file word toàn văn

30/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Ban hành : 28/03/2019   - Tải file word toàn văn

28/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Ban hành : 20/03/2019   - Tải file word toàn văn

29/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Ban hành : 20/03/2019   - Tải file word toàn văn

27/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Ban hành : 13/03/2019   - Tải file word toàn văn

26/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ban hành : 08/03/2019   -

25/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Ban hành : 07/03/2019   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00067089 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn