TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
31/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Ban hành : 10/04/2019   - Tải file word toàn văn

32/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Ban hành : 10/04/2019   - Tải file word toàn văn

30/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Ban hành : 28/03/2019   - Tải file word toàn văn

28/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Ban hành : 20/03/2019   - Tải file word toàn văn

29/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Ban hành : 20/03/2019   - Tải file word toàn văn

27/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Ban hành : 13/03/2019   - Tải file word toàn văn

26/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ban hành : 08/03/2019   -

25/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Ban hành : 07/03/2019   - Tải file word toàn văn

24/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Ban hành : 05/03/2019   - Tải file word toàn văn

23/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về hoạt động triển lãm
Ban hành : 26/02/2019   - Tải file word toàn văn

22/2019/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Ban hành : 25/02/2019   - Tải file word toàn văn

20/2019/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Ban hành : 21/02/2019   - Tải file word toàn văn

19/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về họ, hụi, biêu, phường
Ban hành : 19/02/2019   - Tải file word toàn văn

12/2019/NĐ-CP   -   Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

13/2019/NĐ-CP   -   Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Ban hành : 01/02/2019   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00109440 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn